Mindfit Meeting 16 mei 2019

De mensen van Mindfit maken Mindfit, van de medewerker Service & Info tot de psycholoog. Van de verpleegkundige tot de praktijkondersteuner. Donderdag 16 mei staat in het teken van zelfsturing, kort behandelen én ontmoeten. Verkennen, onderzoeken, dromen, leren én elkaar versterken. 

Het programma

Hier wil je bij zijn! Wouter Hart neemt ons mee op avontuur in het huidige organisatiedenken en laat zien hoe hij kijkt naar beheersbaarheid en betere prestaties in organisaties. De rest van de middag staat in het teken van inspirerende & activerende workshops. Jij stelt je eigen middagprogramma samen. Welke kennis heb je nodig om de klant te helpen? Bekijk het schematische programma. Let op: apart aanmelden per workshop, dus in totaal 2x aanmelden.

Gebouw: De Steerne

De workshops

Maak een keuze uit de verschillende workshops:

  • 5 workshops in ronde 1
  • 7 workshops in ronde 2

Weet je al welke workshops jij wilt volgen? Meld je hier meteen aan.

Ronde 1

Kort behandelen (2 workshops)

Bij Mindfit zijn we van het kort behandelen. Én ook nieuwsgierig hoe anderen kort behandelen. We hebben twee visionairs uitgenodigd: Errez Bar en Michiel Linssen. Luister, droom en discussieer met een van deze heren. Meld je meteen aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Zelfsturing

In gesprek over de waarde en betekenis van zelfsturing. Met niemand minder dan de auteur van Verdraaide Organisaties, Wouter Hart. Het aantal plaatsen is beperkt.

Behandelmodel: een eerste prototype

Dóórontwikkelen van de Mindfit-methode, ontwikkel met ons mee! Waar kan jij meerwaarde creëren in dit landelijk unieke proces?

Mini Hackathon: Ik heb je nodig

Weet je nog van de discussie Diagnostiek ASS? Of hoe het liep met de doorontwikkeling module herstel? En hoe zat het met dat plan rond beeldbellen?

Besluitvorming in het spanningsveld tussen topdown en zelfsturing. Inbreng bij besluiten die de hele organisatie aangaan. Medezeggenschap 2.0. Hoe gaat dat? In de hackathon ‘Ik heb je nodig’ vragen we jouw ervaring, idee en input om te komen tot goede vormen van beslissen en meebeslissen. Kort, actief en concreet. Wat past bij jou? Wat past bij Mindfit? Het antwoord geef jij. Jiska en Anje helpen bij deze mentale workout. Maar ook Marco Verheul, nieuwe bestuurder van de Dimence Groep, doet mee.

Ik wil mij aanmelden voor een van de bovenstaande workshops in ronde 1.

Ronde 2

Behandelmodel: een eerste prototype

Volop ruimte voor innovatie! Via online en / of persoonlijk contact. Wij zijn een koploper in kort behandelen. Hoe vertalen we dat naar de behoeften van de klant? Hoe kan digitalisering die behoeften nog beter faciliteren? 

Napraattafel Zelfsturing

Het kan niet anders dan na een volle middag met Wouter Hart wij nog vol zijn van de inzichten en de mogelijkheden. Zelfsturing is een kracht van Mindfit. Hoe vergroten we die kracht?

Kort behandelen (2 workshops)

Eerste ronde al helemaal vol bij Errez Bar en Michiel Linssen? 2e ronde, 2e kans. Luister, leer en discussieer met een van deze visionairs in kort behandelen.

Super! Ik weet wat me te doen staat! Reflectietafel kort behandelen

Jij mazzelpik.. Jij hebt al deelgenomen aan de workshop van Errez Bar of Michiel Linssen. Daar raak je niet over uitgepraat. Ruim baan voor behandelingen waarvan mensen roepen: hé, dit werkt! Maak de verdiepingsslag. Hoe ga jij dit morgen in de praktijk brengen?

Hé, dit werkt! Positieve gezondheid en herstelgericht werken

Samenwerken in nieuwe allianties. SGGZ, BGGZ en het sociale domein. Samen verder, bouwen aan netwerkorganisaties. Wij durven groot te denken! En te leren. Herstel is altijd mogelijk hoe gering ook. Onderzoek, praat, denk en droom over hoe we mensen kunnen helpen in het pakket ‘Herstel’. Wij durven groot te denken! En te leren. Herstel is altijd mogelijk hoe gering ook. Grietsje neemt je mee op dit spannende avontuur. En hoort graag van jou hoe we die reis samen kunnen maken.

De onmisbare schakel: reflectie rol Service & Info in het proces

De reis van onze klant? Dat begint bij Service & Info. Daar wordt de basis van het vertrouwen gelegd. Kan Mindfit mij helpen? Onderzoek en droom met Judith hoe we met de kennis van deze dag de klant nog beter kunnen helpen.

Ik wil mij aanmelden voor een van de bovenstaande workshops in ronde 2.